Naast onze payroll-service bieden wij aanvullende personeelsdiensten die u geheel of gedeeltelijk kunt afnemen. Cronan BV Personeelsdiensten neemt u daarbij veel werk uit handen terwijl u wel de regie blijft bepalen.

Coaching en training
Wij helpen u graag bij de begeleiding van uw personeel. Zo kunnen wij u adviseren bij het voeren van juist personeelsbeleid (invoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, POP-gesprekken, etc.). Desgewenst nemen wij als aanvulling op onze payroll-service de functionerings- en voortgangsgesprekken van u over. Maar ook voor coaching en training van uw personeel met betrekking tot functioneren, persoonlijke effectiviteit, ontwikkeling, etc. kunt u bij ons terecht.

Advisering en bemiddeling bij ontslagzaken
U wilt met uw bedrijf ondernemen. Ondernemen is niet alleen maar leuk, u komt ook voor lastige keuzes te staan. Eén van de meest lastige zaken is die van ontslag van 1 of meerdere werknemers. Vroeg of laat krijgt u daarmee te maken. Dit kan ontstaan via een arbeidsconflict maar ook door (tijdelijke) inkrimping van uw bedrijf.
Veel ondernemers zijn niet opgeleid om dit soort zaken tot een goed einde te brengen. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat er door bedrijven op dit terrein veel fouten worden gemaakt. Dat is ook niet zo vreemd omdat er verschillende procedures zijn en het belangrijk is om hierin de goede keuzes te maken.
Een verkeerde keuze kan u veel geld kosten. Een advocaat kost al snel € 200,- per uur en de rechter kan een ontslagvergoeding bepalen van tienduizenden euro’s. Vaak is dit te voorkomen door deskundig advies te vragen.
Dit kan Cronan BV Personeelsdiensten u leveren. Onze medewerkers zijn opgeleid in onder andere arbeidsrecht en kennen de procedures die leiden tot ontslag uitstekend. Mochten wij er zelf niet uitkomen dan hebben we een jurist achter de hand die gespecialiseerd is in arbeidsrecht.
Ons advies: voorkom een gang naar de rechter, dit is vaak heel goed mogelijk. Wij kunnen u daarbij helpen. Wij hanteren scherpe tarieven en kunnen met u afspraken maken over een vast bedrag voor bijvoorbeeld het opstellen en afhandelen van een Vaststellingsovereenkomst of een ontslagprocedure via het UWV Werkbedrijf.

Verzuimbegeleiding
Voor advisering en begeleiding bij verzuim bent u bij Cronan BV ook op het juiste adres. De medewerkers van Cronan BV kunnen u bijstaan in allerlei zaken rondom de Wet Poortwachter. Dit om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met hoge boetes van de UWV of het niet betalen van ziekteverzuimuitkeringen.
Wij bieden u ook de mogelijkheid de volledige begeleiding, in goed overleg met de arbodienst, aan ons uit te besteden. Tevens bieden wij intensieve begeleiding en jobhunting bij externe re-integratie, oftewel re-integratie 2e Spoor.

   

     Lorentzpark 7
     9351 VJ Leek

     (T) 0594 55 50 50

     (E) info@cronan.nl