Bel

Privacyreglement

Algemeen

In het privacyreglement van Louwsma Bedrijven Groep leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Grondslagen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt indien deze noodzakelijk zijn in het kader van wet- en regelgeving of voor het uitvoeren van de aan Louwsma Bedrijven Groep verstrekte opdracht.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens. Dit betekent in de praktijk dat alleen de aan de cliënt toegewezen medewerker van Louwsma Bedrijven Groep toegang heeft tot uw gegevens. Andere medewerkers hebben alleen toegang tot de gegevens voor zover dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsverplichting.

Gegevens aan derden

Louwsma Bedrijven Groep levert geen gegevens aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de cliënten toestemming is gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Tevens wordt uitgesloten dat er gegevens worden verstrekt buiten de EU.

Beveiliging

Persoonsgegevens worden door Louwsma Bedrijven Groep met de uiterste zorg verwerkt.
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in ons beveiligde cliëntvolgsysteem en zijn daarin alleen toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers.

Bewaartermijn

Louwsma Bedrijven Groep hanteert voor de dossiers de rechterlijke bewaartermijn, na beëindiging van de opdracht.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft recht op inzage en afschrift van uw persoonsgegevens. Daarvoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Binnen uiterlijk 4 weken wordt aan dit verzoek voldaan.

Recht op rectificatie

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt u hiervoor een verzoek indienen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Recht op vernietiging

U heeft recht op vernietiging van uw persoonsgegevens.
Vernietiging van persoonsgegevens kan alleen plaatsvinden indien de opdracht reeds is uitgevoerd of beëindigd. Daarvoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Binnen uiterlijk 4 weken wordt aan dit verzoek voldaan.

Privacyklacht melden

Indien u het niet eens bent over de omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen middels een email naar info@lbgroep.nl

Cookie statement

Deze website maakt gebruik van de analytische cookies van Google Analytics om slechts alleen de bezoekersaantallen te tellen. Met deze analytische cookies krijgen we een beter inzicht in het functioneren van deze website.

  • Wij maskeren van het laatste octet van het IP-adres van onze bezoekers
  • Wij delen geen gegevens van onze bezoekers
  • We maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.